REGULAMENT CAMPANIE BLACK FRIDAY

www.micul-fermier.ro

ORGANIZAT IN PERIOADA: 11.11.2022 – 13.11.2022

1. Organizatorul campaniei

Campania “Black Friday 2022” este organizata de E-FISHENT SRL, cu sediul social in Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov, 077175, cod de inregistrare fiscala RO39795280 si inscrisa la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/4049/2018, denumita in continuare Organizator.

2. Durata si aria de desfasurare a campaniei

Campania se desfasoara in perioada 11 - 13 noiembrie 2022, in magazinul online aflat pe site-ul www.micul-fermier.ro, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toti participantii. Participantii online inteleg si accepta ca utilizarea site-ului poate fi facuta numai cu respectarea Termenilor si conditiilor si informandu-se cu privire la Politica de confidentialitate. Prin participarea la acesta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului.

3. Produsele participante in campanie

Produsele participante in campanie sunt produsele semnalate ca fiind incadrate in campanie, in sectiunea dedicata Black Friday, pe platforma www.micul-fermier.ro, in perioada campaniei. Produsele vor fi mentionate in Anexa la Regulamentul campaniei Black Friday 2022 Micul Fermier, anexa fiind parte integranta a acestui Regulament.

Nu fac obiectul acestei campanii Voucherele emise de catre E-Fishent SRL.

4. Dreptul la participare

La prezenta campanie promotionala poate participa orice persoana fizica cu varsta de peste 18 (optsprezece) ani, client al magazinului virtual www.micul-fermier.ro, si/sau persoane juridice, cu domiciliul/sediul social in Romania. La campania promotionala “Black Friday 2022” au dreptul sa participe si angajatii Micul Fermier, dar reducerea obtinuta nu se va cumula cu reducerea de angajat.

Prin participarea la aceasta Campanie in modalitatile prevazute de Regulament, participantii declara si recunosc ca au luat cunostinta de prevederile acestuia. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenelor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Prin participarea in campania “Black Friday 2022”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

5. Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campanie, clientii trebuie sa efectueze o achizitie, in perioada campaniei, prin platforma online de pe site-ul www.micul-fermier.ro.

Data achizitiei este considerata a fi data facturii finale.

Toti clientii organizatorului care achizitioneaza produse participante la campanie in perioada campaniei, vor beneficia de reducerile semnalate in sectiunea dedicata campaniei Black Friday din platforma online www.micul-fermier.ro. Reducerile vor fi marcate corespunzator prin afisarea preturilor reduse pentru produsele participante la campanie.

Numarul de produse ce pot fi achizitionate va fi limitat de stocul disponibil.

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii din cauza unor motive aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt official spre informarea publicului.

6. Date cu caracter personal

In conformitate cu dispozitiile legilor in vigoare pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, tuturor participantilor in campanie le sunt garantate drepturile, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, stergere, restrictionare, portabilitate a datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata si dreptul de a se adresa justitiei.

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

7. Limitarea raspunderii, contestatii, sesizari, litigii

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliatilor acestuia.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei participari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de catre Organizator in privinta Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie, cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate ale Organizatorul sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie sa raspunda.

Contestatiile sau sesizarile cu privire la modul de desfasurare a campaniei pot fi depuse in scris, de catre participant, la sediul Organizatorului, transmise prin posta sau email, in atentia Departamentului de Marketing, utilizand datele din pagina de Contact. Organizatorul va formula un raspuns in scris la contestatie/sesizare, urmand a fi detaliate concluziile Comisiei de Cercetare.

Eventualele neintelegeri intre Organizator si participantii la campanie se vor solutiona pe cale amiabila. In caz contrar, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente, in conformitate cu prevederile legale.

8. Dispozitii finale

Regulamentul campaniei este pus la dispozitia tuturor persoanelor interesate, in mod gratuit, pe platforma www.micul-fermier.ro. Prin participarea la campanie, clientii isi exprima acordul cu privire la continutul Regulamentului campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prezentul Regulament pe parcursul campaniei, printr-un act aditional care va fi adus in prealabil la cunostinta publicului prin modalitatile mentionate mai sus. In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

 

Anexa la Regulamentul campaniei Black Friday 2022 Micul Fermier

COD ARTICOL DESCRIERE PRET DE LISTA CU TVA (RON) 10.11.2022 REDUCERE BLACK FRIDAY PRET PROMOTIONAL BLACK FRIDAY  (RON) 11.11-13.11.2022
DZ-SE202 Acumulator 18V/2AH Universal 153.68 30% 107.58
DZ-SE203 Acumulator 18V/4AH Universal 235.08 30% 164.56
DZ-SE204 Acumulator 18V/6AH Universal 362.78 30% 253.95
DZ-EI110 Aeroterma electrica industriala 25/1000/2000W 234.63 30% 164.24
DZ-EI111 Aeroterma electrica industriala 25/2000/3000W 290.63 30% 203.44
DZ-C298 Amestecator materiale constructii, 2 palete, 1800W 726.99 25% 545.24
DZ-C207 Amestecator vopsea/mortar 1200W 50cm 334.51 25% 250.88
DZ-C220 Amestecator vopsea/mortar 2 viteze 1800W 488.22 30% 341.75
DZ-CI107 Aparat de spalat cu presiune 105bar 1400W 410.29 30% 287.2
DZ-CI108 Aparat de spalat cu presiune 135bar 1600W 436.50 30% 305.55
DZ-CI109 Aparat de spalat cu presiune 135bar 1800W 649.92 30% 454.94
DZ-CI110 Aparat de spalat cu presiune 180bar 2400W 762.04 30% 533.43
AZ-ES002 Aparat de sudura Almaz MMA 250 312.20 30% 218.54
AZ-ES001 Aparat de sudura Almaz TB250B 337.72 30% 236.4
AZ-ES006 Aparat de sudura cu afisaj digital Almaz TB-250S 410.61 25% 307.96
AZ-ES003 Aparat de sudura digital Almaz MMA 250 411.75 30% 288.23
AZ-ES004 Aparat de sudura digital Almaz MMA 270 400.88 30% 280.62
AZ-ES005 Aparat de sudura digital Almaz MMA 300 611.49 30% 428.04
AZ-ES013 Aparat de sudura MIG 200 1127.75 25% 845.81
AZ-ES014 Aparat de sudura MIG-285 1255.43 30% 878.8
AZ-ES015 Aparat de sudura MIG-308 1308.64 30% 916.05
AZ-ES018 Aparat de sudura Plasma40A 1355.05 30% 948.54
DZ-ES001 Aparat de sudura SEMI PROFESIONAL MMA 387.38 30% 271.17
DZ-ES002 Aparat de sudura SUPER POWER MMA 513.10 30% 359.17
AZ-ES017 Aparat de sudura WSME-200 3343.29 35% 2173.14
DZ-CI102 Aspirator cu acumulator 120W, 0,8L 2200mAh 483.91 40% 290.35
DZ-C239 Aspirator pentru praf si rumegus 1100W 817.71 20% 654.17
DZ-SE197 Aspirator portabil cu extensie si perie 600ml 18V 217.33 30% 152.13
DZ-CI103 Aspirator uscat umed 1000W, 15L 270.15 20% 216.12
DZ-CI104 Aspirator uscat umed 1000W, 20L 302.24 30% 211.57
DZ-CI105 Aspirator uscat umed 1250W, 25L 395.58 30% 276.91
GF-1522-S001-G02 Atomizor electric portabil 80W 161.35 25% 121.01
GF-1140-S01-G2 Batoza de porumb CT2000 1500-2000kg/h fara motor 704.21 35% 457.74
GF-2018 Batoza porumb 3000kg/h CTO3000 fara motor 1784.20 30% 1248.94
AZ-EC003 Betoniera 140L 850W HCM500 1628.63 25% 1221.47
AZ-EC004 Betoniera 160L 1000W HCM550 1722.68 25% 1292.01
AZ-EC005 Betoniera 180L 1000W HCM650 1816.68 30% 1271.68
GF-1063 Burghiu pamant 250-800mm 166.11 25% 124.58
DZ-CB105 Butelie compozit reincarcabila 10kg/24L 474.51 30% 332.16
DZ-CB103 Butelie compozit reincarcabila 2kg/5L 283.29 30% 198.3
DZ-CB104 Butelie compozit reincarcabila 6kq/14L 368.28 30% 257.8
GF-1470 Cantar cu afisaj dublu 300kg, brat rabat., 40x50cm 300.12 30% 210.08
DZ-SE118 Ciocan rotopercutor 1500W 493.10 35% 320.52
DZ-SE176 Ciocan rotopercutor 1500W 930rpm 4500bpm 32mm 518.58 30% 363.01
DZ-SE133 Ciocan rotopercutor 2.2J cu 1 acumulator 20V/4Ah 516.70 40% 310.02
DZ-SE130 Ciocan rotopercutor 600W, 2.2J, DZ 311.17 30% 217.82
DZ-SE131 Ciocan rotopercutor 800W, 3.0J, DZ 449.61 30% 314.73
DZ-SE175 Ciocan rotopercutor 900W 850rpm 26mm 398.34 30% 278.84
DZ-SE190 Ciocan rotopercutor SDS+ 18V 366.71 30% 256.7
DZ-SE182 Ciocan rotopercutor SDS+ 18V fara perii 569.13 30% 398.39
DZ-SE223 Circular debitat metal 2200W 3900rpm 680.44 30% 476.31
DZ-SE217 Circular debitat metal 2600W 4200rpm 790.91 30% 553.64
DZ-C230 Cleste de nivelare placi ceramice 22.76 20% 18.21
DZ-D109 Combo pas.325" lama 33cm + lant 56pinteni 28dinti 91.92 15% 78.13
DZ-D110 Combo pas.325" lama 38cm + lant 64pinteni 32dinti 99.79 10% 89.81
DZ-D108 Combo pas3/8LP lama35cm + lant 50pinteni 25dinti 76.46 10% 68.81
DZ-C266 Compresor fara ulei  1500W, 30L 1181.08 30% 826.76
DZ-C265 Compresor fara ulei  880W, 9L 858.36 30% 600.85
DZ-EI115 Convector electric 1000W/2000W, negru 548.63 25% 411.47
DZ-C259 Cric hidraulic 1.5T tip crocodil 182.34 30% 127.64
DZ-C256 Cric hidraulic 2T tip butelie 78.27 30% 54.79
DZ-C257 Cric hidraulic 4T tip butelie 95.75 30% 67.03
DZ-C258 Cric hidraulic 6T tip butelie 124.00 30% 86.8
DZ-SE162 Demolator 1200W 3900bpm 15J 591.36 30% 413.95
DZ-SE163 Demolator 1600W 1500bpm 45J 1037.03 30% 725.92
DZ-C255 Demolator benzina 2 timpi 52cc 20-55J 1500bpm 2099.11 35% 1364.42
GF-1139 Deplumator prepelite WQ-30 588.60 40% 353.16
GF-2193 Deshidrator universal 12 tavi 800W INOX 1466.75 35% 953.39
GF-2194 Deshidrator universal 6 tavi 500W INOX 944.81 35% 614.13
GF-1683 Despicator lemne/busteni 2000W cu suport 2557.79 15% 2174.12
DZ-C284 Disc diamantat pentru ceramica 110x22.2x1.6x10mm 35.41 15% 30.1
DZ-C278 Disc diamantat segmentat 125x22.2x7mm 14.63 15% 12.44
DZ-C279 Disc diamantat segmentat 230x25.4x7mm 46.49 15% 39.52
DZ-C280 Disc diamantat turbo 125x22.2x7mm 14.63 15% 12.44
DZ-C281 Disc diamantat turbo 230x25.4x7mm 46.34 15% 39.39
DZ-C282 Disc diamantat universal 125x22.2x7mm 14.47 15% 12.3
DZ-C283 Disc diamantat universal 230x25.4x7mm 46.34 15% 39.39
DZ-C286 Disc fierastrau circular pentru lemn 185x20x60T 17.71 15% 15.05
DZ-C285 Disc fierastrau TCT pentru lemn 185x20x40T 30.79 15% 26.17
DZ-C227 Dispozitiv PRO taiat placi mari portelanate 3200mm 1489.58 30% 1042.71
DZ-SE200 Drujba 10" 18V 626.07 30% 438.25
DZ-SE201 Drujba 14" 2x18V 770.73 30% 539.51
DZ-D119-S001-G01 Drujba 2T 49.3CC 2.5CP 1L16"-1L E5 SES 466.19 30% 326.33
DZ-D118-S001-G01 Drujba 2T 55CC 2.9CP 1L16"-1L E5 SES 493.70 30% 345.59
GF-0847-S001-G02 Drujba 5200 2T 55CC 2.9CP E5 1L16"-1L SES 432.49 25% 324.37
GF-0849-S001-G01 Drujba 5600 Micul Padurar ALB-ROSU 397.88 25% 298.41
DZ-D117-S001-G01 Drujba constructii 2T 25CC 1.2CP 2L12"-2L E5 529.90 20% 423.92
DZ-D112 Drujba pe benzina 2.58CP, lama 16", 49.3CC, EuroV 686.62 30% 480.63
GF-0008-S001-G01 Drujba SILEN 5800 PROFESIONAL fara lant 681.01 25% 510.76
DZ-C238 Exhaustor pentru rumegus 1150 mc/h 1226.97 25% 920.23
DZ-SE100 Fierastrau circular 1200W 185mm 247.60 25% 185.7
DZ-C236 Fierastrau circular cu masa pentru lemn 1800W 1261.98 30% 883.39
DZ-SE101 Fierastrau circular electric 480W 85mm 324.25 25% 243.19
DZ-SE191 Fierastrau circular Ø165mm 18V 450.14 30% 315.1
DZ-SE185 Fierastrau circular Ø165mm 18V fara perii 477.61 30% 334.33
GF-1682 Fierastrau circular pentru busteni 2000W cu suport 1268.62 15% 1078.33
DZ-SE106 Fierastrau circular stationar 1400W 210mm 687.49 30% 481.24
DZ-SE151 Fierastrau electric circular de mana 1500W 185mm 291.10 35% 189.22
DZ-SE152 Fierastrau electric circular de mana 1800W 185mm 370.49 35% 240.82
DZ-D103 Fierastrau electric cu lant 1600W 153 433.14 30% 303.2
DZ-D102 Fierastrau electric cu lant 2000W 151D 514.00 30% 359.8
DZ-D101 Fierastrau electric cu lant 2400W 101D 538.34 25% 403.76
GF-2346 Fierastrau electric cu lant 2400W, 18'' Blaupunkt 494.87 30% 346.41
DZ-SE104 Fierastrau pendular 450W 55mm 169.03 15% 143.68
DZ-SE103 Fierastrau pendular 600W 80mm 222.29 25% 166.72
DZ-SE192 Fierastrau pendular 60mm 18V 233.74 30% 163.62
DZ-SE193 Fierastrau pendular sabie 100mm 18V 311.09 30% 217.76
DZ-SE178 Fierastrau pendular sabie 1050W 300mm 305.46 30% 213.82
DZ-SE183 Fierastrau pendular sabie 200mm 18V fara perii 550.85 30% 385.6
DZ-SE226 Fierastrau pendular sabie 28mm 18V 231.00 30% 161.7
DZ-SE102 Fierastrau pendular sabie 710W 115mm 295.73 25% 221.8
DZ-SE135 Fierastrau pendular sabie cu 1 acumulator 20V/4Ah 389.70 40% 233.82
DZ-C237 Fierastrau vertical cu banda 230W 1427.93 25% 1070.95
GF-2209 Fierbator inox profesional 12L 2000W cu litrometru 611.92 30% 428.34
GF-2208 Fierbator inox profesional 6.5L 2000W cu litrometr 580.32 30% 406.22
AZ-ES019 Fir sudura flux 0.8mm 0.5kg 30m 29.70 30% 20.79
AZ-ES022 Fir sudura flux 0.8mm 1kg 42.61 30% 29.83
AZ-ES020 Fir sudura flux 0.9mm 0.5kg 30m 29.70 30% 20.79
AZ-ES023 Fir sudura flux 0.9mm 1kg 46.11 20% 36.89
AZ-ES021 Fir sudura flux 1.0mm 0.5kg 29.70 30% 20.79
AZ-ES024 Fir sudura flux 1mm 1kg 45.36 30% 31.75
DZ-SE126 Foarfeca cu acum. 3.6V pt tuns gazonul/gard viu 261.29 20% 209.03
DZ-C253 Freza prelucrare lemn Router 26000rpm 1500W 376.58 30% 263.61
GF-2120 Furtun BLUEBOS PLUS 1" 50m 4str cl3 rezistenta 464.21 25% 348.16
GF-2122 Furtun BLUEBOS PLUS 1/2" 20m cu set duze 63.68 25% 47.76
GF-2118 Furtun BLUEBOS PLUS 1/2" 50m 4str cl3 rezistenta 144.92 25% 108.69
GF-2123 Furtun BLUEBOS PLUS 3/4" 20m cu set duze 120.12 25% 90.09
GF-2119 Furtun BLUEBOS PLUS 3/4" 50m 4str cl3 rezistenta 245.89 25% 184.42
GF-2121 Furtun PREMIUM PLUS 1/2" 30m 4str cl5 rezistenta 134.90 25% 101.18
DZ-SE209 Geanta 12" pentru scule si unelte 51.18 30% 35.83
DZ-SE210 Geanta 14" pentru scule si unelte 71.42 30% 49.99
DZ-C288 Generator benzina 13CP 5.5KW 4350.78 15% 3698.16
DZ-C260 Generator invertor 53.5CC benzina 1100W 1977.52 20% 1582.02
DZ-C261 Generator invertor 79.5CC benzina 2100W 2973.30 15% 2527.31
DZ-C216 Ghilotina pentru taiat parchet laminat 10x210mm 182.65 35% 118.72
GF-2016 Granulator furaje BP150 - fara motor 3991.47 30% 2794.03
GF-1880 Hidrofor 0,75KW 24L AUTOJET-750L 730.42 30% 511.29
GF-1881 Hidrofor 0,75KW 24L AUTOJET-750S2 782.40 30% 547.68
DZ-P103-S001-G01 Hidrofor 0,75kW/1HP AUJET 100B 759.08 30% 531.36
DZ-P122 Hidrofor 0,75kW/1HP AUJET-100B 50L 997.52 30% 698.26
DZ-P104-S001-G01 Hidrofor 0,75kW/1HP AUJS 100 752.66 30% 526.86
DZ-SE205 Incarcator 1 acumulator 18V incarcare 2.4A/ora 72.79 30% 50.95
DZ-SE206 Incarcator 1 acumulator 18V incarcare 4A/ora 136.27 30% 95.39
DZ-SE207 Incarcator 2 acumulatori 18V incarcare 3.5A/ora 198.94 30% 139.26
GF-1257 Incubator automat 48oua gaina/132oua prepelita 528.44 30% 369.91
GF-1509 Incubator automat cu 2 etaje 128 oua gaina 701.54 25% 526.16
AZ-ES010 Invertor de sudura MMA SP270D 270 418.87 25% 314.15
AZ-ES011 Invertor de sudura MMA SP285D 285 371.80 25% 278.85
AZ-ES012 Invertor de sudura MMA SP300D 300 594.62 35% 386.5
DZ-ES011 Invertor ECOCUT 40F2 HF Arc Striking Plasma 1189.29 30% 832.5
DZ-ES010 Invertor HF TIG + MMA 285 TORCH 1287.09 30% 900.96
GF-0737 Invertor MICUL FERMIER LV-200S 360.44 35% 234.29
GF-0738 Invertor MICUL FERMIER LV-250S 389.20 35% 252.98
GF-0739 Invertor MICUL FERMIER LV-300S 517.51 30% 362.26
GF-0739-S001-G02 Invertor MICUL FERMIER LV325S 606.23 30% 424.36
DZ-ES009 Invertor MMA + Lift TIG SYNERGIC CONTROL 602.33 30% 421.63
DZ-C301 Lance vibrator beton 1.5mx35mm 106.17 30% 74.32
DZ-C302 Lance vibrator beton 2mx35mm 124.49 30% 87.14
DZ-D106 Lant drujba 0.325 64pinteni, 32 dinti, 1.5mm, 16" 47.08 15% 40.02
DZ-D104 Lant drujba 25 dinti, 50 pinteni, pico 3/8", 16" 27.14 15% 23.07
DZ-D107 Lant drujba 3/8LP 50pinteni, 25dinti, 1.3mm, 14" 27.29 15% 23.2
DZ-D105 Lant drujba 32 dinti, 64 pinteni, pas 325", 16" 56.13 15% 47.71
GF-0451 Macara manuala cu lant 2 TONE 258.79 35% 168.21
AZ-ES008 Masca de sudura cu reglaj automat BY350E-ROSE 93.09 25% 69.82
AZ-ES007 Masca de sudura cu reglaj automat BY350F-ALOE 79.99 25% 59.99
AZ-ES009 Masca de sudura cu reglaj automat BY433E-CENTAURY 100.07 25% 75.05
DZ-ES008 Masca sudura regalbila cu True Color Vision 222.29 30% 155.6
DZ-C234 Masina batut stalpi 1.8Nm 2000bpm motor 44CC 2T 2158.56 30% 1510.99
DZ-C233 Masina batut stalpi 2.5Nm 1350bpm motor 52CC 2T 2788.30 30% 1951.81
GF-2201 Masina carne cu masuta si motor electric 750W 796.35 25% 597.26
DZ-C290 Masina cu masa pentru taiat lemn, 600W 542.20 25% 406.65
GF-0824 Masina de carnati 1,5kg AL cu vetuza MF 105.68 25% 79.26
GF-0826 Masina de carnati 2,5kg INOX CU VENTUZA MF 127.22 25% 95.42
GF-0823 Masina de carnati 3kg (YG-2006PA) ORIZONTAL MF 213.93 25% 160.45
GF-0825 Masina de carnati 5.5kg (YG-2010PA) ORIZONTAL MF 257.12 25% 192.84
GF-0821 Masina de carnati VERTICAL 3kg (YG-2006C) MF 256.45 30% 179.52
GF-1415 Masina de facut carnati VERTICAL 4kg  MF 286.41 25% 214.81
DZ-SE157 Masina de gaurit cu percutie 1050W 2 viteze 290.38 35% 188.75
DZ-SE115 Masina de gaurit cu percutie 600W (bormasina) 196.59 30% 137.61
DZ-SE116 Masina de gaurit cu percutie 810W (bormasina) 187.10 30% 130.97
DZ-SE117 Masina de gaurit cu percutie 910W (bormasina) 206.07 30% 144.25
DZ-SE186 Masina de gaurit si insurubat 28Nm 18V 139.16 30% 97.41
DZ-SE109 Masina de insurubat cu acumulator 12V Li-ion 238.98 20% 191.18
DZ-SE110 Masina de insurubat cu acumulator 14.4V Li-ion 310.95 20% 248.76
DZ-SE111 Masina de insurubat cu acumulator 18V Li-ion 342.08 20% 273.66
DZ-SE189 Masina de insurubat cu impact 150Nm 18V 246.58 30% 172.61
DZ-CI100 Masina de maturat manuala 700mm 14L MS70 641.01 20% 512.81
DZ-CI101 Masina de maturat manuala 800mm 30L MS80-A 671.22 20% 536.98
DZ-C211 Masina de taiat placi ceramice 400mm 64.55 30% 45.19
DZ-C212 Masina de taiat placi ceramice 600mm 154.80 25% 116.1
DZ-C202 Masina de tencuit pneumatica 249.75 30% 174.83
GF-2214 Masina de tocat carne electrica 350W 60kg/h 746.17 30% 522.32
GF-0407 Masina de tocat carne electrica 800w 150kg/h 1030.00 30% 721
GF-0173-S001-G02 Masina de tocat carne nr.10 din aluminiu 1250g JIA 96.46 20% 77.17
GF-0405 Masina de tocat carne nr.32 din aluminiu JIA 276.53 30% 193.57
DZ-SE228 Masina de tuns gazon 320mm 20l 18V 653.69 30% 457.58
DZ-SE229 Masina de tuns gazon 380mm 36l 2x18V 1063.24 30% 744.27
DZ-M104 Masina de tuns gazon, benzina, 16", 146CC, 40L 1253.52 30% 877.46
DZ-M105 Masina de tuns gazon, benzina, 17", 146CC, 40L 1496.63 30% 1047.64
DZ-M106 Masina de tuns gazon, benzina, 18", 146CC, 60L 1974.46 30% 1382.12
DZ-M107 Masina de tuns gazon, benzina, 21", 196CC, 70L 2060.28 30% 1442.2
GF-0040 Masina de tuns oi electrica 400W 528.04 25% 396.03
DZ-CB100 Masina electrica de tocat carne 1400W 349.53 35% 227.19
GF-1431 Masina electrica de tocat carne NEAGRA 1200W JIA 295.04 25% 221.28
GF-1431-S001-G01 Masina electrica de tocat carne NEAGRA 1200W JIA 253.14 25% 189.86
DZ-CB101 Masina electrica inox de tocat carne 1400W MGG-140 390.63 25% 292.97
GF-2032 Masina electrica tocat carne 500W MG10B 177.11 25% 132.83
DZ-SE154 Masina gaurit cu percutie 600W power 4.5A 172.44 35% 112.09
DZ-SE155 Masina gaurit cu percutie 710W power 6A 199.81 35% 129.88
DZ-SE187 Masina gaurit insurubat percutie 28Nm 18V 176.02 30% 123.21
DZ-SE188 Masina gaurit insurubat percutie 35Nm 18V 199.10 30% 139.37
DZ-SE128 Masina gaurit/insurub 2acumul Li-Ion 18V 389.01 25% 291.76
DZ-SE127 Masina gaurit/insurub percutie 2acumul Li-Ion 18V 402.49 15% 342.12
DZ-SE181 Masina gaurit/insurub percutie 45Nm 18V fara perii 375.99 30% 263.19
DZ-D111 Masina pentru ascutit lantul de drujba 220W 233.88 20% 187.1
DZ-C223 Masina pneumatica tencuit pereti cu duze 311.33 25% 233.5
DZ-C235 Masina PRO de taiat marmura 1300W 14000rpm 110mm 296.94 25% 222.71
DZ-C226 Masina PRO placi ceramice 630mm (unghi/paralel) 676.02 25% 507.02
DZ-C225 Masina PRO taiat placi ceramice 600mm cu masa 808.91 30% 566.24
DZ-C215 Masina PROFESIONALA de Taiat Placi Ceram. 1000mm 562.18 25% 421.64
DZ-C213 Masina PROFESIONALA de Taiat Placi Ceram. 600mm 392.39 25% 294.29
DZ-C214 Masina PROFESIONALA de Taiat Placi Ceram. 800mm 513.60 20% 410.88
DZ-C289 Masina taiat placi ceramice 450W 525.18 25% 393.89
GF-1506 Moara electrica albastra 3.5kW 1174.04 30% 821.83
GF-0890 Moara electrica cu ciocanele nr. 5 Micul Fermier 913.34 30% 639.34
GF-0891 Moara electrica cu ciocanele nr. 8 3in1 MF 913.35 30% 639.35
GF-0149 Moara electrica cuva mare 3.5kw 1196.12 35% 777.48
GF-0063-S001-G02 Moara nr 2 cu sac 3.9KW cuva mare 499.32 25% 374.49
DZ-C308 Motoburghiu (foreza) pt pamant 1.5kW 52CC 885.24 30% 619.67
GF-1058 Motoburghiu (foreza) pt pamant 1.5kW TRIGO TECH 788.35 30% 551.85
GF-1310 Motocos. MF Albastra cu 3 acc. 2.5kw 3.4CP 517.59 30% 362.31
DZ-M121 Motocositoare 2T benzina 52cc cu 4 accesorii 553.39 30% 387.37
DZ-M103 Motocositoare 4 timpi BC35T 0.8KW 1.09CP cu 3 acc 755.70 30% 528.99
DZ-M102 Motocositoare 4T benzina 38.9cc 1.63CP euro V 977.18 30% 684.03
GF-2291 Motocositoare 52CC 5.7HP 4.2KW 499.29 25% 374.47
GF-2292 Motocositoare 52CC 5.7HP 4.2KW EASY START, cu ham 583.93 30% 408.75
DZ-M100 Motocositoare benzina 51.7cc euro V 835.45 30% 584.82
DZ-M101 Motocositoare benzina pornire el. 51.7cc euro V 1036.86 30% 725.8
GF-1549 Motocositoare CSG-430K 4.76CP cu 7 accesorii 617.48 30% 432.24
GF-1311 Motocositoare MF Verde cu 4 accesorii 2.5kw 3.4CP 536.00 30% 375.2
GF-1550 Motocositoare tip rucsac 4.76CP cu 7 accesorii 623.71 25% 467.78
GF-2307 Motocultor 4CP 139CC 4T 36cm 1840.66 30% 1288.46
GF-2308 Motocultor 6CP 173CC 4T 59cm 2116.42 30% 1481.49
GF-2294 Motocultor 7,5CP,212CC,start el.,diferential,far 5699.99 30% 3989.99
GF-2293 Motocultor 7,5CP,212CC,viteze:2 inainte+1 inapoi 3161.06 30% 2212.74
GF-2296 Motocultor 7,5CP,212CC,viteze:2inainte+1inapoi,far 3532.24 30% 2472.57
GF-2295 Motocultor 7,5CP,212CC,viteze:3 inainte+1 inapoi 3576.77 30% 2503.74
DZ-M125 Motocultor 7.5CP,212CC+rarita ajust.+roti metalice 3437.26 30% 2406.08
DZ-M122 Motocultor 7CP,212CC,viteze:2 inainte+1 inapoi 2726.15 30% 1908.31
DZ-M124 Motocultor 7CP,212CC+plug+adaptor+roti metalice 2951.06 30% 2065.74
DZ-M123 Motocultor 7CP,212CC+rarita ajust.+roti metalice 2858.30 30% 2000.81
GF-2060 Motopompa pe benzina 1.5" 4 timpi cu suport 881.17 35% 572.76
GF-1343 Motopompa pe benzina 2 timpi 1" Micul Fermier 703.11 25% 527.33
GF-2059 Motopompa pe benzina 4" 4 timpi 1714.61 35% 1114.5
GF-2049 Motopompa presiune inalta 3" 13HP benzina 2039.43 30% 1427.6
GF-2057 Motopompa presiune inalta diesel 2" 4 timpi 2597.37 35% 1688.29
GF-2058 Motopompa presiune inalta diesel 3" 4 timpi 2911.72 35% 1892.62
GF-0166 Motor pe benzina 13HP 1521.70 25% 1141.28
GF-0164 Motor pe benzina 7,0HP 760.47 25% 570.35
AZ-ES027 Ochelari sudura DIN16 56.70 30% 39.69
DZ-SE171 Paleta amestecare 580x120 pentru DZ-C205, DZ-C207 41.20 15% 35.02
GF-2200 Panou incalzire pui 35W 30x40cm - Closca Electrica 253.77 35% 164.95
DZ-SE169 Piatra abraziva 150x16x12.7 pt DZ-SE138, DZ-SE139 16.20 15% 13.77
DZ-SE170 Piatra abraziva 200x20x12.7 pentru DZ-SE140 35.85 15% 30.47
DZ-SE145 Pistol aer cald 2000 W 2 trepte 600ᵒC PROFESIONAL 99.02 35% 64.36
DZ-SE146 Pistol aer cald 2000 W 3 trepte 600ᵒC PROFESIONAL 166.27 35% 108.08
DZ-SE123 Pistol de lipit 100W 90.64 30% 63.45
DZ-SE143 Pistol electric de vopsit 350W 1000ml/min 206.18 30% 144.33
DZ-SE230 Pistol vopsit 600ml/min rezervor 1000ml 18V 239.61 30% 167.73
GF-2316 Plasa imprejmuire constructii 1.75mx50m 202.98 35% 131.94
GF-2066 Plasa umbrire 1,5*50m 35g 35% 121.14 25% 90.86
GF-2064 Plasa umbrire 2*50m 30g 30% 125.13 25% 93.85
GF-2067 Plasa umbrire 2*50m 35g 35% 161.13 25% 120.85
GF-2068 Plasa umbrire 4*100m 35g 35% 639.43 25% 479.57
GF-2065 Plasa umbrire 6*100m 30g 30% 746.86 25% 560.15
GF-2069 Plasa umbrire 6*100m 35g 35% 965.03 25% 723.77
DZ-CB102 Plita ceramica cu inductie 1500W 149.45 25% 112.09
DZ-SE138 Polizor de banc 150W 6" MD3215 239.15 15% 203.28
DZ-SE139 Polizor de banc 250W 6" MD3215S 284.77 15% 242.05
DZ-SE140 Polizor de banc 350W 8" MD3220S 354.31 15% 301.16
DZ-SE161 Polizor unghiular 115mm 500W Hobby 122.88 35% 79.87
DZ-SE114 Polizor unghiular 1200W 125mm cu maner lung DZ 228.23 25% 171.17
DZ-SE160 Polizor unghiular 125mm 900W top 175.32 35% 113.96
DZ-SE158 Polizor unghiular 230mm 2000W 333.00 35% 216.45
DZ-SE159 Polizor unghiular 230mm 2350W 415.04 35% 269.78
DZ-SE112 Polizor unghiular 710W 115mm DZ 165.59 25% 124.19
DZ-SE149 Polizor unghiular 720W 125 on/off lateral 164.35 25% 123.26
DZ-SE113 Polizor unghiular 750W 125mm DZ 186.98 25% 140.24
DZ-SE105 Polizor unghiular 800W 125mm DZ 140.00 35% 91
DZ-SE196 Polizor unghiular Ø115 18V 256.69 30% 179.68
DZ-SE184 Polizor unghiular Ø125 18V fara perii 398.78 30% 279.15
DZ-SE132 Polizor unghiular Ø125 cu 1 acumulator 20V/4Ah 389.70 35% 253.31
GF-0724 Pompa apa MURDARA din plastic 900W Micul Fermier 312.84 30% 218.99
GF-1496 Pompa apa murdara inox SWP-750-50F plutitor PU208 512.51 25% 384.38
GF-2050 Pompa apa subm QDX10-18M 0.75KW 2" 506.76 30% 354.73
GF-2051 Pompa apa subm QDX10-20M 0.75KW 1.5" 475.24 30% 332.67
GF-2052 Pompa apa subm QDX30-6M 0.75KW 3" 476.38 30% 333.47
GF-2053 Pompa apa subm QDX35-15M 2.2KW 3" 796.69 30% 557.68
GF-0704 Pompa apa subm. QDX-32M 0,75kW fara plutitor MF 375.72 25% 281.79
GF-0700 Pompa apa submersibila 16m 0,37kW Micul Fermier 291.66 30% 204.16
GF-0701 Pompa apa submersibila 20m 0,55kW Micul Fermier 382.68 30% 267.88
DZ-P107 Pompa apa submersibila WQD1500DF 1500W cu tocator 919.05 15% 781.19
DZ-P106 Pompa apa suprafata 0,75kW/1HP JET 100L 384.98 15% 327.23
DZ-P105 Pompa apa suprafata 0,75kW/1HP JET 100SS 465.46 15% 395.64
DZ-P105-S001-G01 Pompa apa suprafata 0,75kW/1HP JS 100SS 489.45 15% 416.03
GF-1326 Pompa de stropit 2 in 1 (acc + man) 16L 337.38 25% 253.04
GF-0639 Pompa stropit 2 in 1 (acum.+manuala) 16L HERLY 309.86 30% 216.9
GF-1516 Pompa stropit cu acumulator 12L 294.56 25% 220.92
GF-1517 Pompa stropit cu acumulator 12L HERLY (ALBASTRA) 261.17 25% 195.88
GF-0667 Pompa stropit cu acumulator 16L 304.97 25% 228.73
GF-1227 Pompa stropit cu acumulator 16L HERLY (ROSIE) 274.50 30% 192.15
GF-0666 Pompa stropit cu acumulator 18L 302.11 25% 226.58
GF-0665 Pompa stropit cu acumulator 20L 349.56 25% 262.17
DZ-P100 Pompa submersibila apa curata/murdara 3in1 400W 219.27 25% 164.45
DZ-P101 Pompa submersibila apa curata/murdara 3in1 500W 269.01 25% 201.76
DZ-P102 Pompa submersibila apa curata/murdara 3in1 750W 283.08 25% 212.31
GF-0705-S001-G02 Pompa submersibila tip tun 1.1kw 3.6mc/h 399.76 25% 299.82
GF-2054 Pompa suprafata DK 1.1KW 1.5" 16m 180l/min 455.63 30% 318.94
GF-2055 Pompa suprafata DK 1.5KW 2" 20m 360l/min 545.76 25% 409.32
GF-2056 Pompa suprafata JET de adancime 1.5KW 45m DP750A 883.37 35% 574.19
DZ-SE198 Proiector led 2400lm lumina rece 18V 222.05 30% 155.44
AZ-SE005 Redresor acumulator auto 30-150Ah CB-10 261.23 25% 195.92
AZ-SE004 Redresor acumulator auto 30-250Ah CB-30 343.73 25% 257.8
DZ-SE177 Rindea electrica 810W 16500rpm 82mm 274.95 30% 192.47
DZ-SE224 Robot de tuns gazon, 18 cm, acumulator 2Ah, 600 mp 2790.60 30% 1953.42
AZ-SE001 Robot incarcare auto 20-1550Ah CD-630 794.91 25% 596.18
AZ-ES039 Sac pentru masca de sudura ALMAZ 11.51 25% 8.63
DZ-C243 Scara telescopica 2.9m - 10 trepte 448.73 20% 358.98
DZ-C242 Scara telescopica 2m - 7 trepte 306.66 20% 245.33
DZ-C244 Scara telescopica 3.8m - 13 trepte 586.53 20% 469.22
DZ-C245 Scara telescopica 4.4m - 15 trepte 712.45 20% 569.96
DZ-C246 Scara telescopica dubla 3.2m - 10 trepte 614.18 20% 491.34
DZ-C247 Scara telescopica dubla 4.4m - 14 trepte 840.60 20% 672.48
GF-2198 Sera polietilena 0.7x0.5x1.6 m 140g/mp UV4 203.09 35% 132.01
GF-2199 Sera polietilena 0.7x1.4x1.9 m 140g/mp UV4 329.95 35% 214.47
GF-2197 Sera polietilena 1.4x1.4x1.9 m 140g/mp UV4 510.32 35% 331.71
GF-2047 Sera polietilena 10x3x2 m 140g/mp UV4 2529.82 30% 1770.87
GF-2044 Sera polietilena 4x2x2 m 140g/mp UV4 936.23 30% 655.36
GF-2045 Sera polietilena 6x3x2 m 140g/mp UV4 1739.34 30% 1217.54
GF-2046 Sera polietilena 8x3x2 m 140g/mp UV4 2095.32 30% 1466.72
DZ-C252 Slefuitor electric cu banda 360m/min 900W 302.66 35% 196.73
AZ-EC006 Slefuitor pereti 750W Ø215mm pliabil si extensibil 824.08 25% 618.06
DZ-C210 Slefuitor pereti cu aspiratie 750W 185mm 368.58 30% 258.01
AZ-EC002 Slefuitor pereti cu LED 750W Ø180mm 387.79 30% 271.45
DZ-C201 Slefuitor pereti extensibil cu aspiratie Ø215 750W 546.15 20% 436.92
DZ-C218 Slefuitor pereti extensibil cu aspirator si sac 765.21 40% 459.13
AZ-EC001 Slefuitor pereti pliabil cu aspir LED 750W Ø225mm 790.24 30% 553.17
DZ-C200 Slefuitor pt perete extensibil cu aspiratØ215 750W 643.14 25% 482.36
DZ-SE194 Slefuitor triunghiular 11000rpm 18V 161.02 30% 112.71
DZ-SE179 Slefuitor triunghiular 180W 14000rpm 158.69 30% 111.08
DZ-SE164 Starter multi-functional SMARTER portabil 14000mA 433.09 35% 281.51
GF-1335 Storcator pentru cartofi Micul Fermier 652.07 35% 423.85
DZ-C240 Strung electric prelucrare lemn 370W 1150.34 40% 690.2
DZ-C241 Strung electric prelucrare lemn 550W functie copie 3804.93 40% 2282.96
DZ-SE199 Suflanta 210km/ora 18V 163.66 30% 114.56
DZ-SE208 Suflanta Aspirator 40L 210km/ora 2x18V 448.40 30% 313.88
DZ-C254 Suport abraziv pentru slefuitor electric 34.69 10% 31.22
AZ-ES033 Suport magentic sudura 25lbs 11.86 25% 8.9
AZ-ES037 Suport magentic sudura hexagonal mediu 50lbs 19.47 25% 14.6
AZ-ES036 Suport magentic sudura hexagonal mic 25lbs 10.39 25% 7.79
AZ-ES034 Suport magnetic sudura 50lbs 19.47 25% 14.6
AZ-ES035 Suport magnetic sudura 75lbs 29.54 25% 22.16
AZ-ES038 Suport magnetic sudura hexagonal mare 75lbs 29.54 25% 22.16
AZ-ES030 Suport magnetic sudura in unghi drept 60lbs 32.78 30% 22.95
AZ-ES031 Suport magnetic sudura in V 25lbs 27.39 30% 19.17
AZ-ES029 Suport magnetic sudura reglabil 360grd 50lbs 39.22 30% 27.45
DZ-C264 Suport tip pivot pentru troliu electric (macara) 308.42 20% 246.74
AZ-SE006 Telemetru cu laser 0-40m OQ-40 181.50 40% 108.9
AZ-SE007 Telemetru cu laser 0-60m OQ-60 232.84 40% 139.7
DZ-C203 Telemetru cu laser MS-40a 240.84 50% 120.42
DZ-C204 Telemetru cu laser MS-60a 248.33 50% 124.17
DZ-SE213 Tocator de crengi si resturi vegetale 2400 W 863.81 30% 604.67
DZ-SE214 Tocator de crengi si resturi vegetale 2800 W 1681.45 30% 1177.02
GF-0089 Tocator de crengi si tulpini 6,5HP 3861.91 25% 2896.43
GF-2020 Tocator furaje 360 fara motor si ciclon 2463.24 30% 1724.27
GF-2021 Tocator furaje 40024 fara motor si ciclon 2873.15 30% 2011.21
GF-2023 Tocator furaje cu turbina 30C fara motor si ciclon 2437.16 30% 1706.01
GF-2019 Tocator furaje cu turbina 350T fara motor / ciclon 2564.56 30% 1795.19
GF-2022 Tocator furaje cu turbina 40024T fara motor 2972.77 30% 2080.94
GF-1336 Tocator lucerna, tulpini de grau, porumb 9Z MF 2185.93 25% 1639.45
DZ-SE225 Trimmer 250mm 18V 276.38 30% 193.47
DZ-SE125 Trimmer electric cu maner telescopic 350W 194.62 30% 136.23
DZ-SE215 Trimmer electric pentru tuns gard viu 550W 314.17 15% 267.04
DZ-C262 Troliu electric (macara) 250kg 450W fir 3mm 549.66 20% 439.73
DZ-C263 Troliu electric (macara) 500kg 800W fir 4mm 768.17 20% 614.54
DZ-EI104 Trusa pentru sudat tevi PPR 2000W 253.14 25% 189.86
DZ-EI101 Trusa pentru sudat tevi PPR 600W 138.21 30% 96.75
DZ-EI102 Trusa pentru sudat tevi PPR 900W 210.94 30% 147.66
DZ-EI100 Trusa pentru sudat tevi PPR1500W 215.01 25% 161.26
GF-2125 Tub picurare ECO Ø16, 40cm, gros1mm, 4l/h 400m 305.00 35% 198.25
GF-2128 Tub picurare ECO Ø20, 20cm, gros1.2mm, 4l/h, 300m 422.96 35% 274.92
GF-2129 Tub picurare ECO Ø20, 40cm, gros1.2mm, 4l/h, 300m 422.96 35% 274.92
GF-2126 Tub picurare PREM Ø16, 20cm, gros1mm, 4l/h 400m 840.02 35% 546.01
GF-2127 Tub picurare PREM Ø16, 40cm, gros1mm, 4l/h 400m 840.02 35% 546.01
DZ-EI108 Tun de caldura pe gaz LPG 220-240V 50Hz 15KW 587.76 10% 528.98
DZ-EI109 Tun de caldura pe gaz LPG 220-240V 50Hz 30KW 734.17 10% 660.75
DZ-EI106 Tun de caldura pe motorina 220-240V 50Hz 20KW 1446.49 10% 1301.84
DZ-EI107 Tun de caldura pe motorina 220-240V 50Hz 50KW 2210.16 10% 1989.14
DZ-P118 Tun lung de adancime 55m 5.5 bar 1000W 5200 l/h 946.91 25% 710.18
DZ-P117 Tun lung de adancime 55m 6 bar 1000W 5200 l/h 974.86 25% 731.15
DZ-SE195 Unealta muntifuctionala 15000rpm 18V 248.40 30% 173.88
DZ-C277 Ventuza 123mm pentru placi ceramice 54.48 15% 46.31
DZ-C300 Vibrator pentru beton, 1200W 223.48 30% 156.44
DZ-C299 Vibrator pentru beton, 850W 178.42 30% 124.89
GF-0895-S001-G01 Zdrobitor fructe electric 2800 RPM, Micul Fermier 930.28 30% 651.2
GF-0895 Zdrobitor fructe electric Micul Fermier 853.33 20% 682.66